ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  20/07/2021

  Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της Πανδημίας, έχουν καθορισθεί Υγειονομικά Πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες – Κατευθύνσεις της Γ.Γ.Α. Σε εκτέλεση των ανωτέρω, ή Ε.Γ.Α. θα κοινοποιεί στα Ενημερωτικά δελτία τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες που θα ισχύουν στον κάθε αγώνα. Για λεπτομερείς πληροφορίες και υποχρεώσεις των Σωματείων που αφορούν που αφορούν στην εφαρμογή φαίνονται στις παρακάτω συνδέσεις:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ