ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Air Navigation Race (ANR)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το «Air Navigation Race (ANR)» είναι ένα αγώνισμα όπου τα διαγωνιζόμενα αεροσκάφη πετούν σε διαδοχικές ομάδες με σκοπό την πρόκριση τους και τον αποκλεισμό των υπολοίπων της ομάδας.

Τα αεροσκάφη πρέπει να πετούν κατά μήκος προκαθορισμένων διαδρόμων με ακανόνιστα σχήματα με συγκεκριμένη ταχύτητα (συνήθως 80 κόμβοι). Οι διάδρομοι δημιουργούνται από εξελιγμένο λογισμικό χαρτογράφησης για να διασφαλιστεί ότι έχουν ίσο μήκος. Το λογισμικό παράγει χάρτες με τέσσερις διαδρόμους που επιτρέπουν την ταυτόχρονη πτήση τεσσάρων αεροσκαφών.

 Στα πληρώματα παραδίδεται ο χάρτης τους με τον τυπωμένο διάδρομο και τους δίνεται τριάντα λεπτά για να προγραμματίσουν την πτήση τους.

Η καταγραφή της πτήσης πραγματοποιείται με την χρήση καταγραφέων GNSS όπου καταγράφονται το ίχνος πτήσης, το ύψος και ο χρόνος με ακρίβεια δευτερολέπτου. Στο τέλος κάθε εξόδου, κατά την επιστροφή στο αεροδρόμιο, πραγματοποιείται και αξιολόγηση προσγείωσης ακριβείας.

Οι επιβαλλόμενες ποινές αφορούν, την πτήση έξω από τα όρια των καθορισμένων διαδρόμων, για σφάλματα χρόνου καθώς και για την προσγείωση.

Τα πληρώματα αποκλείονται  διαδοχικά σε κάθε έξοδο με βάση την βαθμολογία τους μέχρι να απομείνουν τελικά τρία(3) πληρώματα. Τα τελικά τρία (3) πληρώματα πετούν μεταξύ τους για να καθορίσουν τις τελικές θέσεις στο βάθρο.  

Συνοπτικά το αγώνισμα αφορά πληρώματα που αποτελούνται από Pilot και Navigator και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες:
1. Ακρίβειας εκτέλεσης ναυτιλίας σε καθορισμένο διάδρομο
2. Ακρίβειας χρονισμού για την διέλευση των δεδομένων σημείων έναρξης και λήξης
3. Προσγείωσης.

Εδώ

Για τον Κανονισμό στα Αγγλικά πιέστε:

Για παρουσίαση στα Αγγλικά πιέστε:

Εδώ