ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

PRECISION FLIGHT

Το αγώνισμα του Precision Flying είναι ατομικό δηλαδή το πλήρωμα στελεχώνεται μόνο από κυβερνήτη και περιλαμβάνει τρία τμήματα:

  Πρώτον, υπάρχει μια δοκιμασία σχεδιασμού ναυτιλίας (θεωρία). Δηλαδή ο διαγωνιζόμενος επεξεργάζεται μια διαδρομή όπου πρέπει να υπολογίσει την απόσταση, την ταχύτητα του εδάφους, το χρόνο και την κατεύθυνση κάθε σκέλους της διαδρομής με βάση μια σταθερή ταχύτητα αέρα και έναν δεδομένο παράγοντα ανέμου. 

   Η σχεδίαση πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με τον παραδοσιακό «Whiz Wheel» και δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικά βοηθήματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Οι ποινές κατανέμονται για κάθε εσφαλμένο υπολογισμό του χρόνου και πορείας. Επιτρέπονται μόνο πολύ μικρές ανοχές. 

Το δεύτερο τμήμα είναι μια δοκιμή πτήσης. Ο κυβερνήτης πρέπει να  πετάξει εντός σχεδιασμένης διαδρομής με ακρίβεια δευτερολέπτου. Επιπρόσθετα πρέπει να αναγνωρίσουν φωτογραφίες και σημεία εδάφους κατά τη διαδρομή,  τα οποία πρέπει να επισημανθούν σε χάρτη. Επιβάλλονται ποινές για κάθε δευτερόλεπτο προπορίας ή αργοπορίας για ορισμένα άγνωστα σημεία ελέγχου και σημεία στροφής καθώς και για εσφαλμένη αναγνώριση / λανθασμένη τοποθέτηση των σημείων εδάφους και φωτογραφιών.

Τέλος, υπάρχει το τμήμα προσγείωσης όπου ο χειριστής πρέπει να εκτελέσει τέσσερις προσγειώσεις ξεκινώντας από 1000 πόδια στο υπήνεμο. Δύο από τις προσγειώσεις με κατολίσθηση (η μία χωρίς flaps) και οι άλλες δύο είναι προσεγγίσεις με χρήση κινητήρα (μία με διέλευση επάνω από φράγμα 2 μέτρων) Οι κυβερνήτες επιχειρούν προσγείωση σε λωρίδα βάθους δύο μέτρων που είναι κατάλληλα βαμμένη στο διάδρομο. Οι ποινές επιβάλλονται για κάθε μέτρο  απόκλισης μήκους από την λωρίδα προσγείωσης.  

Συνοπτικά το αγώνισμα αφορά πληρώματα που αποτελούνται από μόνο από Κυβερνήτη (SOLO) και  περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες:
1. Σχεδιασμού πτήσης και ναυτιλίας (θεωρητική και Πρακτική Δοκιμασία)
2. Οπτικής αναγνώριση σημείων εδάφους.
3. προσγείωσης.

Εδώ

Για τον κανονισμό στα Αγγλικά Πιέστε: