ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ