ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) στα πρότυπα της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας.  

 Η Επιτροπή  Γενικής Αεροπορίας (Ε.Γ.Α.) είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ.

Εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. 

Οι αρμοδιότητες της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η Επιτροπή Γ.Α., όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.